Axess NR 5 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2017 – Någonstans eller var som helst?

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Den brittiske journalisten och författaren David Goodhart ställer frågor om rörlighet och tillhörighet utifrån personlig erfarenhet. Fem svenska skribenter kommenterar.

Skribenter i detta nummer: Widar Andersson, Ivar Arpi, Håkan Arvidsson, Susanna Birgersson, Annika Borg, Carina Burman, Ulrika Carlsson, Adam Cwejman, Ann-Sofie Dahl, Torbjörn Elensky, Thomas Engström, Bo Eriksson, Lars Fant, Fanny Forsberg Lundell, David Goodhart, Jan Gradvall, Maxim Grigoriev, Eli Göndör, Dick Harrison, Karin Henriksson, Jan Hernebring, Edvard Hollertz, Josefin Holmström, Fredrik Johansson, Dan Korn, Martin Lagerholm, Kristoffer Leandoer, Lisbeth Lindeborg, Charlotta E Lindell, PJ Anders Linder, Nicklas Lundblad, Peter Luthersson, Fredrik Malm, Lena Marcusson, Paulina Neuding, Martin Neuding Skoog, Bengt G Nilsson, Magnus Nilsson, Axel Odelberg, Tommy Olofsson, Katarina O’Nils Franke, Erik Petersson, Susanna Popova, Carl Rudbeck, Torsten Rönnerstrand, Nima Sanandaji, Sven-Johan Spånberg, Johan Stenström, Bengt E Y Svensson, Johan Söderström, Nils Johan Tjärnlund, Emil Uddhammar, Mats Wiklund, Per Wästberg, Martin Ådahl