Axess NR 6 2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 6 2017 – NATION STAT IMPERIUM

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

Hur skiljer sig en nationalstat från ett mångnationellt imperium när det gäller människors identitet och känsla av hemhörighet? Hur gammal är egentligen den nationella tanken och vad betyder den idag?

Skribenter i detta nummer: Bertil Albrektson, David Andersson, Louise Belfrage, Martina Björk, Annika Borg, Louise Bringselius, Benny Carlson, Christopher Coker, Thomas Engström, Carlos Escudé, Göran Frankel, Mats Fält, Steven Grosby, Bo G Hall, Anna Victoria Hallberg, Karin Henriksson, Pontus Herin, Mattias Hessérus, Tobias Hägerland, Jeremy Jennings, Fredrik Johansson, Lena Kåreland, Janerik Larsson, Erik W Larsson, Olle Lidbom, Peter Luthersson, Anders Mathlein, Catta Neuding, Axel Odelberg, Katarina O’Nils Franke, Carl Rudbeck, Hanna Sistek, Anders Sundell, Bengt E Y Svensson, Maurizio Viroli