Axess NR 4 2014

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 4 2014 – Frihetens auktoritet

PJ Anders Linder (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2014
  • Type Paperback
  • 99 pages
  • Swedish

Makten försvinner inte därför att man river ned auktoriteterna. Däremot blir det svårare att se den och utkräva ansvar av dem som utövar den. En mångfald av auktoriteter, som verkar inom det öppna samhällets ram, utgör en viktig motkraft mot maktkoncentration och konformism.

Skribenter: David Andersson, Håkan Arvidsson, Tor Billgren, Stephen Castle, Erik Eckerdal, Niklas Ekdal, Fredrik Ekelund, Torbjörn Elensky, Marika Formgren, Mats Fält, Gunilla Gren-Eklund, Rolf Gustavsson, Eli Göndör, Johan Hakelius, Johan Kant, Martin Lagerholm, Peter Landelius, Per Landin, Erik Larsson, Kristoffer Leandoer, Anita Limare Hjelte, Lisbeth Lindeborg, Peter Luthersson, Joakim Nergelius, Annika Nordgren Christensen, Jojje Olsson, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Kim Salomon, Benjamin Katzeff Silberstein, Karin Stensdotter, Bo Stråth, Bengt E Y Svensson, Emil Uddhammar, Carina Waern, Olle Wästberg.