Saga och sed 2017

Saga och sed 2017 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Gunnar Ternhag (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2018
  • Type Paperback
  • 169 pages
  • Swedish

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2017. Hälsningsord av Preses

Minnesord

Lena Johannesson: Barnbok för en vuxen son

Märta Ramsten: "En läskande dryck ur melodiens klara källa". Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken

Katharina Leibring: Övriga namn - viktigare än det kan låta

Peter Luthersson: Kanonjustering? Om litteraturvetenskapens forskningsobjekt

Staffan Fridell: En götisk begravningsskrift

Ingvar Svanberg: Doftticka (Haploporus odorus) som doftspridare i klädkistor och smakgivare i mat

Thorsten Andersson: Självmord som muntration. Ett bidrag till självmordets roll i Stig Dagermans författarskap

Svante Strandberg: Domö, Fada, Mösa och Til. Svenska ortnamn i kontinentalgermansk belysning

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2017

Akademiens ledamöter