Presenningsikoner

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Presenningsikoner – - slitet och förgyllt

Mats Hermansson
Publisher eddy.se ab

Buy 250 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789185333875
  • Type Hardcover
  • 142 pages
  • Swedish

I förordet till denna bok skriver biskop Martin Lönnebo att Mats Hermansson är en av förnyarna av ikonmålandet i vårt land. Biskopen menar att hans Presenningsikoner är självständiga, väl utförda och präglade av den traditionella bysantinska ikonen. Biskopen tycker att bilderna har ett budskap – och att de ibland är provocerande.

Ordet, det talade och skrivna, har kommit att dominera över andra språk i kyrkan i vår del av världen. Det är egendomligt om man betänker att det andliga faktiskt handlar om det outsägliga. Det talade ordet är alldeles för fattigt och trubbigt för att kunna vara det dominerande språket i trons värld.

Bilden kan föra långt mycket längre än ordandet, pratet och snacket. Därför dessa bilder, därför denna bok!

Mats Hermansson vill med sina presenningsikoner vara en missionär för bildens plats i våra liv. Alla människor behöver – oavsett tro – bilder som man kan relatera till, och som öppnar upp för omvärlden, medmänniskan och framtiden. Hans konstnärskap är idag väl spritt: ungefär 120 presenningsikoner hänger i kyrkorum och andra kyrkliga miljöer över hela Sverige. Fram till 2018 har han haft ett 70-tal utställningar.