Nordisk socialrättslig tidskrift (digitalt)

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Nordisk socialrättslig tidskrift (digitalt)

Buy 0 SEK

Nordisk socialrättslig tidskrift (NST) ges ut sedan år 2010. I tidskriften behandlas ämnen inom den nordiska socialrätten. Målsättningen med tidskriften är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området, men också att fördjupa kunskapen om och påverka nationell lagstiftning och tillämpning.