Rättsstaten i fokus

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rättsstaten i fokus – Referat från Stiftelsen Rättsfondens seminarier mellan åren 2013-2018

Publisher eddy.se ab

Buy 179 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789185333899
  • Type Paperback
  • 151 pages
  • Swedish

Denna bok utgörs av en samling av referat från Stiftelsen Rättsfonden seminarier mellan åren 2013-2018. De har samtliga (förutom texten om grundlagsändringar) varit publicerade i Europarättslig tidskrifts bilaga MRT. Referaten har skrivits av jur. kand. Eddie Exelin respektive jur. kand. Hjalmar Dunås. Rättsfonden har tidigare givit ut ett antal böcker i sin serie Stiftelsen Rättsfondens skriftserie i vilken också har ingått särskilda utgåvor om mänskliga rättigheter ”Om våra rättigheter”. Genom utgivandet av Hans-Gunnar Axbergers bok ”Att skapa en rättighet” (2018) har Rättsfonden återupptagit sin skriftserie. Denna bok utgör sålunda nr 43 i Rättsfondens skriftserie.