Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

Karin Mannela Gaup

Buy 120 SEK

  • Published 2007
  • Isbn 9789197446884
  • Type Paperback
  • 44 pages
  • Swedish

I forskningsrapporten Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv presenterar Karin Mannela Gaup en analys av de olika förutsättningar som gäller för framför allt Sametingens möjligheter att aktivt verka för en samisk kulturpolitik. Det är särkilt de ekonomiska resurserna som skiljer länderna åt men även innehållet i de kulturpolitiska målen och definitionerna varierar. I rapporten granskas tre viktiga områden; kulturmiljövården, forskningen och media. Rapporten klargör på ett övertygande sätt nödvändigheten av framtida samsyn och samarbete.