Människor i norr

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Människor i norr – Samisk forskning på nya vägar

Peter Sköld

Buy 360 SEK

  • Published 2008
  • Isbn 9789197730402
  • Type Hardcover
  • 553 pages
  • Swedish

Inom ett stort antal ämnesdicipliner bedrivs forskning med samisk tematik vid universitet och högskolor. Det är akademins respons på de önskemål som gång efter annan efterlyser en stabilare kunskapsgrund, så att en mer rättvisande bild av det komplexa samiska samhället kan åskådliggöras. Forskning på bred front är en viktig förutsättning för att den framtida utvecklingen i Sápmi ska kunna äga rum med positiva förtecken.

Den samiska forskningen innefattar allt fler samiska forskare och forskningsuppgifterna får en allt ökande grad av internationalisering. I augusti 2006 samlades forskare från Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Kanada till konferensen Vaartoe - Samisk forskning inför framtiden. Under tre händelserika dagar genomfördes över 60 föreläsningar och 22 av dessa har sammanställts.