Ett historiskt möte

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Ett historiskt möte – Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

Patrik Lantto

Buy 273 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789176018378
  • Type Paperback
  • 168 pages
  • Swedish

Den 5 februari 1918 öppnades det första samiska landsmötet i Sverige i Östersund. Mötet hade stor betydelse i sin samtid, och är en av de mer betydelsefulla historiska händelserna i modern samisk historia i Sverige. Anordnandet av ett landsmöte var det mest påtagliga uttrycket för en ny våg av samisk politisk mobilisering där samerna nu för första gången direkt lyckades påverka den svenska samepolitiken.

Protokollet från landsmötet, som trycktes 1918, innehåller ett mycket detaljerat diskussionsprotokoll från debatterna samt en fullständig återgivning av två av de tre huvudtal som hölls under landsmötesdagarna. Denna bok innehåller en faksimilutgåva av det fullständiga landsmötesprotokollet, samt även den inbjudan till landsmötet som gick ut till den samiska befolkningen. Boken innehåller även två artiklar av professor Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, som placerar in mötet i en historisk kontext.