Arkeologins fotografier

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Arkeologins fotografier – Några milstolpar

Gustaf Trotzig

Buy 265 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789174024623
  • Type Hardcover
  • 328 pages
  • Swedish

I Arkeologins fotografier följer vi det arkeologiska fotografiets historia, från 1830-talet fram till den digitala dokumentationens genombrott. Gustaf Trotzig belyser fotografiets roll inom svensk arkeologi: hur det blev en viktig del av både dokumentation och kommunikation, om dess förhållande till tidiga avbildningar, dess användning inom arkeologiska undersökningar och även om dess betydelse för utställningar och publikationer. I avsnittet »fotografiska livsberättelser» möter vi personer som bidragit till att utveckla fotografins användning inom svensk arkeologi. Boken är rikt illustrerad med bilder från arkeologiska undersökningar, arkiv och publikationer.

GUSTAF TROTZIG är professor i laborativ arkeologi och tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum