Dragomanen 19/2017

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dragomanen 19/2017 – Förflutet och bevarat

Olof Heilo (ed.)
Series Dragomanen, 19

Buy 89 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 138 pages
  • Dragomanen, 19
  • Swedish

Innehåll:

Förord (Olof Heilo), Med Karl XII i Osmanska riket (Ulf Zander), Två anatoliska mattfragment i Nordiska muséets samlingar (Ulla-Karin Warberg), Storarkeologi för storstaden (Fredrika Tevebring), Fontenen med det gyldne taket (Tonje Haugland Sørensen), Osman Hamdi Bey och berättandet genom historiska lager (Gertrud Olsson), ”Back to Glory” (Susanna Carlsten), ”Mai vite dale svenske” (Helena Bodin), Oskuldens museum och konstruktionen av minnen (Björn Magnusson Staaf), Recensioner