Namn och bygd 2018

Namn och bygd 2018 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Eva Nyman (ed.), Staffan Nyström (ed.), Inge Særheim (ed.)
Series Namn och bygd, 106

Buy 95 SEK

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

García Losquiño, Irene: The North Germanic place-name element bec in England, Normandy and Galicia

Nordisk namnforskning 2017

Nyström, Staffan: Bredden och Brädden

Robbe, Joost: Vierdigets sproglige hemmeligheder. Hvordan et dige slår bro mellem Amager og Holland

Strandberg, Mathias: Arlöv

Strandberg, Svante: Lars Huldén 5/2 1926 - 11/10 2016

- Thorsten Andersson 23/2 1929 - 22/4 2018

Særheim, Inge: Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergards-namn

Wahlberg, Mats: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och - bordh med personnamnsförleder

Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Om det förhistoriska Roden