A Gotlandic Edda - En gotländsk Edda

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

A Gotlandic Edda - En gotländsk Edda

Eva Sjöstrand
Publisher eddy.se ab

Buy 248 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789185333998
  • Type Paperback
  • 120 pages
  • English

Bilder Anne Nilsson

Formgivning Christer Jonson

While the Icelanders wrote their stories in words, the Gutes carved theirs in images. The picture stones of the island are unique, everlasting memorials, but what do they relate? In “A Gotlandic Edda” the essence of nine picture stones is interweaved with mythology, the Gotlandic and Icelandic sagas. And with Gotland of today, where cowslips bloom and small lambs gambol in the meadows surrounded by age-old drystone walls, where the ancient gods have retained their power over human thoughts and where Antiquity is never far-off.

När islänningen skrev sina berättelser ristade gutarna sin värld i bilder. Öns bildstenar är unika kraftfulla minnen, men vad berättar de? I »En gotländsk Edda« vävs betydelsen i nio stenar samman med mytologi, de gotländska och isländska sagorna. Och med dagens Gotland, där gullvivan blommar och lammungar skuttar i hagar omgärdade av uråldriga stentun, där de gamla gudarna har behållit sin makt över människors sinnen och där forntiden aldrig är avlägsen.