Kunskap och information

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kunskap och information – 15 försök

Mattias Hessérus (ed.), Peter Luthersson (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789188717122
  • Type Hardcover
  • 128 pages
  • Swedish

Synen på kunskap och information är knappast konstant i ett långt historiskt perspektiv. Frågor uppstår om den religiösa kunskapen och kyrkan som bildningsinstitution, om universitetets uppkomst och utveckling samt om mediesamhällets framväxt och innebörd. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv går det att fundera över kunskap och information som både stabiliserande och destabiliserande kraft i samhället och för individen.

Ett dussintal i huvudsak doktoranter i ämnena historia, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och statsvetenskap griper sig an problemkomplexet i föreliggande essäer.