Offentliga och privata museer i Sverige

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Offentliga och privata museer i Sverige – Traditioner och visioner

Kurt Almqvist (ed.), Louise Belfrage (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2015
  • Isbn 9789189672727
  • Type Hardcover
  • 107 pages
  • Swedish

Vår västerländska kultur, i all sin framtidsinriktade modernitet, är på ett nästan kompensatoriskt sätt besatt av minnet av det förgångna. Det moderna västerländska museet som institution inkarnerar denna besatthet, illustrerat av upptagenhet vid det förflutna, föreställningen om originalet och präglat av en linjär tidsuppfattning.

Historiskt sett har museernas syfte varit att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig samhällsförändrningarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Kring dessa frågor kretsade seminariet "Offentliga och privata museer i Sverige - traditioner och visioner", som avhölls vid Engelsbergs bruk den 6 november 2014.