Axess NR 9 2007

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 9 2007 – Rasismer

Johan Lundberg (ed.)

Buy 65 SEK

  • Published 2007
  • Type Paperback
  • 68 pages
  • Swedish

Rastänkande är inte ett fenomen begränsat till västvärlden.

För att förstå rasismens väsen tittar vi, i detta nummers tema, på exempel från olika delar av världen vilka sällan belyses i svenska medier.