Om monarkien

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Om monarkien – I översättning av Arnold Norlind

Peter Luthersson

Buy 120 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789188717146
  • Type Hardcover
  • 197 pages
  • Swedish

Dante Alighieri var inte bara en stor diktare på folkspråket italienska utan också en lärd som skrev avhandlingar på latin. En sådan avhandling är De Monarchia, där Dante prövar att utreda hur världens nationer bör regeras för att två för mänskligheten centrala värden ska kunna förverkligas: fred och frihet.

Han rekommenderar ett världsomspännande imperium styrt av en kejsare. En komponent i hans utredning gäller hur den världslige härskaren ska förhålla sig till den andlige ledaren, påven. Dante bjuder en skarp vidräkning med kyrkans världsliga maktanspråk. Hans avhandling fördes av inkvisitionen upp på listan över förbjudna böcker, Index Librorum Prohibitorum.

Arnold Norlind var en geografidocent och polyhistor i det tidiga 1900-talets Lund. Han hade målsättningen att till svenska översätta allt som Dante skrivit, att åstadkomma ett samlade verk som kund inspirera samtiden till bättre tänkande. Hans översättning av De Monarchia har förblivit uoutgiven i ungefär 100 år. Här publiceras den med dels en fyllig introduktion om den fascinerande översättaren, dels kommentarer till det aktuella verket.