Spelmansböcker i Norden

Spelmansböcker i Norden – Perspektiv på handskrivna notböcker

Mathias Boström (ed.), Karin L. Eriksson (ed.), Magnus Gustafsson (ed.), Märta Ramsten (ed.)

Buy 250 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789187403354
  • Type Paperback
  • 233 pages
  • Swedish

Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet.

Artiklarna bygger på föredrag från en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö 2017.