Religionhistorikern Folke Ström

Religionhistorikern Folke Ström – Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

Andreas Nordberg (ed.), Olof Sundqvist (ed.)

Buy 200 SEK

  • Published 2019
  • Isbn 9789187403361
  • Type Paperback
  • 167 pages
  • Swedish

Många av dem som intresserar sig för fornnordisk religion och mytologi fick den första kontakten med ämnet genom Folke Ströms grundbok Nordisk hedendom, som har utgivits flera gånger sedan den första upplagan kom 1961. Ström tog sin doktorsgrad i ämnet religionshistoria vid dåvarande Stockholms högskola 1942 och skrev därefter en lång rad viktiga bidrag till vår förståelse av den fornnordiska religion och mytologi, som under vikingatiden och den tidiga medeltiden trängdes undan av kristendomen.

I föreliggande volym uppmärksammas Folke Ström (1907- 1996) som människa, religionshistoriker och folkbildare inom ämnesområdet fornnordisk religion. Artiklarna bygger på presentationer vid symposiet »Religionshistorikern Folke Ström», som hölls i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala år 2017, 75 år efter Ströms disputation.