Inspiration - tradition och samtid

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Inspiration - tradition och samtid

Susanna Pettersson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 350 SEK

I den västerländska konstens historia finns ett antal verk som är kända överallt i världen. Många behandlar antika myter eller religiösa teman, andra föreställer framstående personer eller viktiga händelser. Här presenterar vi ett urval ikoniska verk från Laokoongruppen fram till Tänkaren av Rodin och undersöker hur dagens konstnärer ser på vår visuella kulturs historia. Vilka verk fortsätter att inspirera i vår tid?

Vi betonar också museernas roll som skapare av den konsthistoriska ramberättelsen. I 1800-talets Europa grundades ett stort antal museer. Samtidigt publicerades de första betydande konsthistoriska översikterna. Även de bidrog till att lyfta fram det vi än idag anser vara av intresse.

Emma Barker, Eva-Lena Bergström, Michaela Giebelhausen, Linda Hinners, Dan Karlholm, Martin Olin, Susanna Pettersson och James Putnam har medverkat med artiklar och Sointu Fritze och Marja Sakari med konstnärsintervjuer.