Richard Bergh - ett konstnärskall

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Richard Bergh - ett konstnärskall

Hans Henrik Brummer (ed.)

Buy 250 SEK

  • Published 2002
  • Isbn 9188040658
  • Type Hardcover
  • 173 pages
  • Swedish

Denna bok utges i samband med den stora Richard Bergh-utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde i april -02. Som radikal konstnär tillhörde Richard Bergh de Parisbaserade opponenterna som på 1880-talet förberedde revolten mot Konstakademien 1885. Det stora genombrottet kom i samband med Världsutställningen i Paris 1889. Porträttmåleriet löper som en röd tråd genom hela Richards Berghs produktion. Han förmår skildra vitt skilda personligheter med en alltid närvarande respekt för deras inre egenskaper. Hans Henrik Brummer är intendent på Prins Eugens Waldemarsudde och författare till ett stort antal konstböcker.