Saga och Sed 2019

Saga och Sed 2019 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Gunnar Ternhag (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2020
  • Type Paperback
  • 184 pages
  • Swedish

Ur innehållet:

Akademiens högtidssammanträde 6 november 2019

Hälsningsord av Preses

Minnesord

Preses minnesord över bortgångna ledamöter

Maria Ågren: Carl Göran Andrae 1930–2019

Bertil Nilsson: Ingmar Brohed 1940–2019

Bertil Nilsson: Den medeltida sockenprästen och sockenborna

Torun Zachrisson: Medial storm och kollegiala morranden. Om könsbestämningen av krigaren i Birka, grav Bj. 581 på Björkö, Uppland

Ann-Catrin Östman: Att synliggöra det nedvärderade – om skildringar av småhandel i frågelistsvar och tidningstexter

Ann-Catrine Edlund: Människor som skriver. Sociala medier i Sverige 100 år före Facebook

Orvar Löfgren: Humanistisk forskningsvardag – om analoga och digitala handlag

Lena Johannesson: Tal vid utdelningen av Bureuspriset till författaren Elsie Johansson

Sekreterarens verksamhetsberättelse 2019

Akademiens ledamöter