Carl Malmsten

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Carl Malmsten – Formgivare och pedagog

Daniel Prytz (ed.)

Out of stock

  • Published 2013
  • Isbn 9789186265144
  • Type Hardcover
  • 192 pages
  • Swedish

"Carl Malmsten (1988–1972) framstår som en av de verkligt centrala gestalterna i den svenska möbelformgivningens historia. Hans formsäkerhet, förmåga att förena tradition med innovation och en omfattande pedagogisk gärning har satt omistliga spår inom både svensk möbeldesign och inredningsarkitektur. Malmstens stora inflytande hänger i mångt och mycket samman med de pedagogiska insatser han initierade."

Så koncentrerat konkluderar Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, i förordet till portalgestalten Carl Malmstens livsgärning i denna mycket innehållsrika storslaget illustrerade volym. Under intendenten Daniel Prytz redaktörskap, där han själv skrivit en omfattande och fullmatad inledande text, skriver en rad kännare om Malmstens möbelskapande, hans inspirationskällor, hans många inredningar och om hans idéer ifråga om pedagogik. Han hade en förmåga att förena sina teorier med en handfast praktik. Utöver hans många klassiska möbler skvallrar även Malmstenskolorna Capellagården, Carl Malmsten Furniture Studies och Musikinstrumentakademien om detta.