Miljöpartiets idéer

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Miljöpartiets idéer – Partiernas idéer

Kurt Almqvist (ed.), PJ Anders Linder (ed.)

Buy 120 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188717252
  • Type Hardcover
  • 101 pages
  • Swedish

Miljöpartiet startades som ett alternativ till de etablerade partierna. Inte bara vad gällde åsikterna utan också i synen på hur politik skulle bedrivas. Inledningsvis avstod man från att hålla sig med en traditionell partiledare, så små­ningom uppkom systemet med språkrör. Direktdemokra­tin står högt i kurs. Miljöpartiets historia handlar i hög grad om försöken att förena sådana idealistiska synsätt med ambitionen att delta i den praktiska politikens utformning och visa regerings­duglighet.

I frågor som EU-medlemskapet och försvarspolitiken har man tagit stora steg bort från gamla positioner och man har numera en hel del erfarenhet av regeringsarbete. Hjärtefrågor som miljö och klimat kommer högt bland medborgarnas prioriteringar. Ändå har Miljöpartiet det motigt i opinionsmätningar och val.

Beror de uteblivna framgångarna på att andra partier har tagit upp Miljöpartiets frågor? Eller handlar det sna­rare om att förhållandet mellan idealism och realism förblir outrett och skapar otydlighet?

Essäerna i denna samling behandlar Miljöpartiets ideer utifrån historiska och framåtblickande perspektiv.