Genusförbart

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Genusförbart – Inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

Katherine Hauptman (ed.), Kerstin Näversköld (ed.)

Buy 148 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789187675058
  • Type Paperback
  • 175 pages
  • Swedish

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det letar många förgäves efter just sina historier på våra museer. Museernas ansvar för att synliggöra mångfald och olika identiteter har visat sig svårt att axla. De ska vara drivande i frågor om allas lika värde och bör omsorgsfullt inkludera alla möjliga grupper i den kollektiva berättelsen.

Författarna till Genusförbart är övertygade om att genusarbete och hbtq-perspektiv måste integreras i alla delar av museernas verksamheter för att lyckas med uppdraget. När en utställning tar genusmedveten form ska även marknadsföringen var genustänkt, och det är viktigt att både ledning och personal arbetar utifrån samma värderingar. Likaså måste museernas samlingar få ett genuslyft. Föremålen är stumma och neutrala i sig själva men katalogiseras av människor som måste göra genusmedvetna val i sina beskrivningar av arkivens innehåll.

Men hur ska genusarbetet förbättras så att museerna kan spegla mångfald i praktiken? Genusförbart utgår från erfarenheter av och nyfikenhet på museiarbete som lyfter fram nyanserade förebilder. Författarna pekar på problem, ger tips och metoder för att förstärka de röster som fram tills nu sällan blivit hörda.