Årsbok 2020

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Årsbok 2020

Series Årsbok, 2020

Buy 234 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188763204
  • Type Hardcover
  • 274 pages
  • Årsbok, 2020
  • Swedish

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

Niklas Foxeus: Anti-muslimska diskurser och etablerandet av en ”mur” runt nationen i Myanmar (Burma)

Gunn Johansson & Eva Rystedt: Kvinnorna i Vitterhetsakademien. En rekognosering

Lena Liepe: Nationalmuseer och nationalism under 1800-talets andra hälft: Stockholm och Köpenhamn

Lena Rydholm: Den sångbara lyriken under Songdynastin. Li Qingzhao lade grunden för en kvinnlig litterär tradition inom ci-poesin

Marianne Gullberg: Myter och sanningar om vuxen språkinlärning

Mats Malm: Att frammana konstnären ur arkiven. Exemplet Ivar Arosenius

Kaj Århem: En fallstudie i våldets arkeologi. Rituell blodsjakt i de Annamitiska bergen

Jonas Tallberg: Politik bortom nationalstaten – effektiv, demokratisk, legitim?