Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Printed book

Out of stock

EPUB

 

Read sample

 

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020 – Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Katharina Leibring (ed.), Lennart Ryman (ed.)

Out of stock

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk tidskrift som utkommit mellan 1983 och 2020. Med denna volym (35, 2020) avslutas utgivningen. Tidskriften grundades av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Senare verksamma redaktörer har varit Eva Brylla, Katharina Leibring och Lennart Ryman. Tidskriften har utgivits med stöd av Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter.

SAS kommer att efterträdas av Nordisk socioonomastisk tidskrift/Nordic Journal of Socio-Onomastics (NoSo), med en första volym planerad 2021.