Hossmo kyrka

Printed book

Out of stock

EPUB

 

Read sample

 

Hossmo kyrka – En försvarskyrka med östtorn

Armin Tuulse

Out of stock

  • Published 1955
  • Type Paperback
  • 211 pages
  • Swedish

Sommaren 1952 fick författaren av Riksantikvarieämbetet i uppdrag att genomföra byggnadshistoriska undersökningar i Hossmo, Småland, i samband med kyrkans restaurering. Dessa arbeten bildade upptakten till föreliggande undersökning. Genom de vid restaureringen nyupptäckta byggnadsdetaljerna framträdde Hossmos ställning i Kalmartraktens kyrkoarkitektur ännu tydligare än tidigare, varvid problemen koncentrerade sig kring två punkter: östtornskyrkan och försvarskyrkan.