Skattenytt Nr 1-2 2021

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skattenytt Nr 1-2 2021 – Årgång 71

Katia Cejie (ed.)

Buy 350 SEK

  • Published 2021
  • Type Paperback
  • 111 pages
  • Swedish

Artiklar

Mikael Ek

Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten

Lena Westfahl & Kristoffer Ohlsson

E-handelspaketet - skatteeffektivt men komplext

Ingrid Melbi

HFD 2020 ref. 53 - fråga om resning

Mats Tjernberg

Different skattemässig behandling av differentierad utdelning

Karl-Johan Nörklit & Lynda Ondrasek Olofsson

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner – och regeringen föreslår att praxis kodifieras

Teresa Simon-Almendal

På företrädaransvarsfronten en hel del nytt!

Mats Höglund

Nya anståndsbestämmelser – livboj eller sänke för svenska företag?

Rättsfall

Mattias Fri & Ulrika Grefberg

Aktuellt om mervärdesskatt

Aktuellt & debatt

Katia Cejie

Ett axplock av aktuella EU-rättsliga frågor - direkt beskattning

Ulrika Grefberg & Ragna Löfgren

Omotiverade punktskatter