Johan Anders Linders Minnen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Johan Anders Linders Minnen – Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 1 Del I-II

Lars-Erik Edlund, Roger Jacobsson (ed.)

Buy 350 SEK

  • Published 2021
  • Isbn 9789189244061
  • Type Hardcover
  • 703 pages
  • Swedish

Johan Anders Under (1783-1877) var präst på Backen i Umeå landsförsamling. Han satte sin prägel på den kulturella utvecklingen i 1800-talets Umeå, var verksam som arkitekt, musiker, författare, tecknare m.m. och bidrog dessutom med skildringar av Norsjö och Umeå samt av samernas liv.

Linders magnum opus är hans självbiografiska Minnen.

Handskriften omfattar ca 2 800 sidor, och utges nu i fem volymer jämte en kommentarvolym.

I första volymen återfinns en beskrivning av Linders "Barna- och Ungdoms år" och hans skolgång fram till den första prästtjänsten. Därefter följer en levnadsteckning över Linders andra hustru, Fredrica Christina, utifrån hennes brev och många dikter.