Axess NR 5 2021

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 5 2021 – Sätt fler på piedestal

PJ Anders Linder (ed.)
Series Axess magasin, 5 2021

Buy 65 SEK

  • Published 2021
  • Type Paperback
  • 116 pages
  • Axess magasin, 5 2021
  • Swedish

TEMA: Sätt fler på piedestal

Två frågor till tolv skribenter: Över vem eller vilka vill du resa ett nytt minnesmärke? Var borde det stå?

Skribenter i detta nummer: David Andersson, Katarina Barrling, Mats Bergstrand, Tomas Bertelman, Susanna Birgersson, Martina Björk, Annika Borg, Håkan Boström, Elisabeth Braw, Erik Cardelús, Ann-Sofie Dahl, Mats Edenius, Torbjörn Elensky, Jonas Elvander, Johan Enegren, Matthew Goodwin, Fredrik Gustafsson, Anna Victoria Hallberg, Joel Halldorf, Carl-Göran Heidegren, Karin Henriksson, Edvard Hollertz, Fredrik Johansson, Lars Anders Johansson, Klas-Göran Karlsson, Dan Korn, Martin Lagerholm, Charlotta E Lindell, Håkan Lindgren, Paul Linjamaa, Magnus Ljunggren, Catta Neuding, Cecilia Nikpay, Bengt G Nilsson, Svante Nordin, Bengt Ohlsson, Katarina O’Nils Franke, Hans-Åke Persson, Erik Petersson, Blanche Sande, Johan Schück, Nina Solomin, Thomas Steinfeld, Johan Sundeen, Karin Svanborg-Sjövall, Erik Thyselius, Mikael Timm, Thomas Wedérus, Gunnar Wetterberg, Mats Wiklund, Gunnar Åselius