Göteborgspolletter

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Göteborgspolletter – Polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag

Bo Gustavsson
Publisher eddy.se ab

Buy 99 SEK

  • Published 2018
  • Isbn 9789163966842
  • Type Hardcover
  • 400 pages
  • Swedish

Polletter var vanliga betalningsmedel i slutet av 1800- och i början av 1900-talen. I olika sammanhang - när man betalade på spårvagnen och färjan, fick i gång gasleveransen, som förköpta bevis på rabatt på favoritrestaurangen - betalades med polletter i vardagen. De underlättade också intern administration inom en rad olika företag i en tid som föregick dagens datoriserade tillvaro.

Hur de användes har ofta har fallit i glömska - det var självklart då och behövde inte dokumenteras. Polletter är bärare av information om affärer och rutiner och har därmed ekonomihistoriska och kulturhistoriska värden som överstiger de konstnärliga.

Boken beskriver omkring 2000 olika polletter utgivna i Göteborg, de första i bruk på 1700-talet. I viss omfattning kommer vi fortfarande i kontakt med polletter i kundvagnar och på rouletteborden. Det så kallade kontantlösa samhället kanske leder till nya användningsområden.

I en del fall är polletterna de enda vittnesbörden från företaget som gett ut dem. Telefonkataloger och tidningar ger ingen upplysning och arkiv saknas. I andra fall är det känt att polletter har använts, men ingen tycks veta hur de ser ut eller har samlat dem i sina gömmor.

Tanken med boken är att dokumentera ett område som inte redovisats sedan slutet av 1800-talet och delvis varit svåröverblickbart eftersom bildmaterial saknats. Boken består både av kataloger över polletterna, men också av berättelser om detaljer i deras tids vardagsliv som kommer i dagen genom dessa små föremål.