Expedition konst

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Expedition konst

Catrin Lundeberg (ed.), Karin Sidén (ed.)

Buy 295 SEK

Expedition Konst är en experimentell samlingsutställning på Waldemarsudde som presenterar ett urval av konstverk som på olika sätt refererar till vistelser och upplevelser i Arktis och Antarktis. Utställningen, som har tillkommit i samarbete med Polarforskningssekretariatet, lyfter fram det konstnärsprogram som arrangerats av denna myndighet alltsedan 1988/89. Sedan starten har konstnärer från olika konstarter medföljt forskningsexpeditioner.

Medverkande konstnärer är Bigert & Bergström, Josef Bull, Dascha Esselius, Lars Lerin, Hanna Ljungh, Svenerik Johansson, Johan Pettersson och Sigrud Sandström. Med texter av Majgull Axelsson, Gunnar D Hansson, Anders Karlqvist, Sverker Sörlin och Lize-Marié van der Watt.