Scandinavian Design & USA - Människor, möten och idéer, 1890-1980

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Scandinavian Design & USA - Människor, möten och idéer, 1890-1980

Denise Hagströmer (ed.), Helena Kåberg (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 295 SEK

View photos from the book »

Scandinavian Design & USA - människor, möten och idéer, 1890-1980 undersöker hur idéer och design från påverkat amerikansk materiell kultur, samt omvänt, hur influenser från USA påverkat nordisk design. Teman som utforskas är migration och kulturarv, diplomati och handel, utbildning och professionella utbyten samt design för en socialt och materiellt hållbar framtid.