Svenska landsmål och svenskt folkliv 2020

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2020 – Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

Mathias Strandberg (ed.)

Buy 195 SEK

  • Published 2021
  • Type Hardcover
  • 264 pages
  • Swedish

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, smärre bidrag, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.