Klostergatan 2

Klostergatan 2 – Kungl. Gustav Adolfs Akademiens byggnad i Uppsala

Herman Bengtsson, Irene Flygare

Buy 300 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789187403378
  • Type Hardcover
  • 126 pages
  • Swedish

Vid Klostergatan i Uppsala ligger en äldre stenbyggnad som sedan 1957 tillhör Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. I den här volymen presenteras byggnadens spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till senmedeltiden.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och

bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.