Gäst hos raukarna

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Gäst hos raukarna – Siluetter vid Slites strand

Birgitta Berg Wikander (ed.), Tommy Söderlund (ed.)
Publisher eddy.se ab

Buy 245 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789188929693
  • Type Hardcover
  • 96 pages
  • Swedish

Även om människor och raukar är olika på många sätt,

kan man se mänskliga drag i raukarna, i dem kan vi

spegla oss. Det ger igenkänning. Vi ser kanske andra,

men kanske också oss själva.

I den här boken kan du läsa om att vi ser olikheter när

vi jämför raukar. Dte är ingen skillnad mot hur vi ser

på andra förteelser i vår värld. I bästa fall hamnar vi

i samtal om de olikheter vi ser. Om vi är öppna för

varandras bilder och delar med oss av våra egna, kan

det bli diskussioner som verkligen berikar