Statens porträttsamling

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Statens porträttsamling – Nationens minne under sex sekel

Eva-Lena Karlsson (ed.), Magnus Olausson (ed.), Anders Svensson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 455 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789171009142
  • Type Hardcover
  • 376 pages
  • Swedish

Statens porträttsamling på Gripsholm är världens äldsta nationella porträttgalleri med ursprung i den med internationella mått mätt anspråkslösa konstsamling Gustav Vasa hade på slottet. Först i och med Hedvig Eleonora och senare Gustav III tillkommer här en större samling.

Därmed var grunden lagd till det som skulle bli ett nationellt porträttgalleri, grundat av Karl XIV Johan sommaren 1822 på initiativ av den historieintresserade överkammarherren Adolf Ludvig Stierneld. Från att ha varit ett galleri exklusivt ägnat framställningar av kungligheter fylldes samlingen alltmer med porträtt av framstående svenska kvinnor och män.

I dag består den av drygt 5300 verk och varje år tillkommer nya porträtt av välkända svenskar. Denna publikation, som tecknar samlingens historia under sex sekler, är skriven av museets specialister på området och innehåller mer än 400 illustrationer.