Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Kira von Knorring Nordmark, Gunnar Westling

Buy 190 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789198180176
  • Type Paperback
  • 86 pages
  • Swedish

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? Sveriges cirka 200 myndighetschefer leder drygt fem procent av alla anställda i Sverige och deras beslut påverkar i hög grad det samhälle vi lever i. Rollen innehåller såväl glädjeämnen och inspiration som svåra och stora utmaningar. Vi ställer oss frågan: Vilka utmaningar möter en myndighetschef, utifrån ett chefs- och ledarskapsperspektiv? Vad lär sig myndighetschefen av att hantera dessa utmaningar? Och, inte minst, vad kan förklara de ofta återkommande mönster vi ser i myndighetschefers utvecklingsresa? Denna skrift bygger på en samlad erfarenhet av att under mer än tolv år ha följt myndighetschefer under hela deras förordnandetid, i de utvecklingsgrupper som erbjudits dem som nytillträdda chefer.