Offentligt minne, offentlig konst

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden

Annika Enqvist (ed.), Karolina Modig (ed.), Rebecka Katz Thor (ed.), Joanna Zawieja (ed.)

Buy 280 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789198747157
  • Type Hardcover
  • 240 pages
  • Swedish

Vad är det att minnas genom konst? Denna antologi syftar till att fördjupa och nyansera frågor om monument och minneskonst, och de diskussioner och tankar som gestaltas i våra gemensamma rum. I detta fält fyllt av spänningar och korskopplingar reflekterar skribenterna kring monumentalitet, förutsättningar för representationer av minne, görandet av demokrati och spår av makt och förtryck. Några av texterna utgår från specifika verk, andra söker formulera en mer övergripande kritik av offentlighetens ramar i relation till offentlig konst och minne. Minnesarbetet i de verk som diskuteras är av olika slag; det sträcker sig från uttalade monument och minnesmärken till verk kopplade till demokratifrågor. Texterna uppmärksammar vad det innebär att ta plats och bli synlig, och genom det skrivas in i en offentlig historia.