Årsbok 2022

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Årsbok 2022

Series Årsbok, 2022

Buy 234 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789188763334
  • Type Hardcover
  • 264 pages
  • Årsbok, 2022
  • Swedish

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

7 Preses hälsningstal

13 År 2022 Tilldelade medaljer och priser

Minnesord

21 Bertil Albrektson

35 Cecilia Falk

Föredrag

47 Elisabeth Wåghäll Nivre: Vem talar och i vilket syfte? Berättarröst

och pratglada protagonister i några av Georg Wickrams prosaromaner

61 Neil Price: Understanding the Viking phenomenon

75 Eva Haettner Aurelius: Lovisa Ulrikas akademi - Sveriges första

vittra kungliga akademi

93 terttu Nevalainen: Studying language change in its social context

107 Jens Rydgren: natonalism och populism i dagens Europa. Hur

kan vi förklara framväxten av de radikala högerpartierna?

117 Jesper Larsson: Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande

135 peter Gärdefors: Hur Homo blev docens. Undervisningens evolution

149 Ola Sigurdson: Humor och teologi - några reflektioner

163 Clas Tollin: Sveriges geometriska kartering 1633 till 1680

185 Maria Ågren: Att tilltala överheten. Suppliker som kulturarv och

källa till kunskap

Årsberättelser, Företeckningar över ledamöter,

akademiforskare och personal

199 Ständige sekreterarens årsberättelse

205 Vitterhetsakademiens kulturfastigheter

217 Årsberättelser från vissa forskningsföretag m.m

231 Publikationer utgivna 20.3.2021-19.3.2022

233 Alfabetisk företeckning över Akademiens ledamöter

250 Akademiens ledamöter i invalsordning

253 ledamöternas fördelning på klasser

255 Avlidna ledamöter 20.3.2021-19.3.2022

256 Akademiens utskott och nämnder

262 Vitterhetsakademiens akademiforskare

263 Akademiens personal