Kågeträskdagboken, volym 2

Kågeträskdagboken, volym 2 – En västerbottnisk dagbok 1891–1901

Lars-Erik Edlund (ed.), Ann-Catrine Edlund (ed.), Ulf Lundström (ed.)

Buy 350 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789187403460
  • Type Hardcover
  • 486 pages
  • Swedish

Kågeträskdagboken. En västerbottnisk dagbok 1891–1901, II, utg. av Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström.

Kågeträskdagboken är tillkommen mellan 1891 och 1901 på Anten-Ors gård i norra Västerbotten och är skriven av systrarna Greta Dahlqvist (1859–1947) och Lovisa Dahlqvist (1862–1938). I dagboken får vi en inblick i det dagliga livet på gården Anten-Ors. Här redovisas husfolkets utomhusarbete under skördetiden och kvinnornas inomhusarbete under vinterhalvåret med vävning och stickning. Det sociala livet i byn Kågeträsk intar en framträdande plats i dagboken. Både nattfrierier, giftermål, födslar och död finns väl dokumenterade. Dagboksutgåvan består av två volymer. I volym I, som ännu inte utgivits, får man en fördjupad presentation av dagbokens historiska och sociala sammanhang. Där finns också tre register: Personregister, Ortnamnsregister och Ordregister samt Käll- och litteraturförteckning. I volym II, som alltså nu föreligger, återges hela dagboken med tolkning och kommentarer.