Offentlig konst, handbok för statliga beställare

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Offentlig konst, handbok för statliga beställare

Lena From (ed.), Anna Lindholm (ed.)

Buy 0 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789198747126
  • Type Hardcover
  • 160 pages
  • Swedish

När ska konsten in i plan- och byggprocessen? Hur går arbete med konst till? vad gör en samrådsgrupp? Vilken roll har curatorn? Dessa och andra vanliga frågor från byggprojektledare, arkitekter, finansiärer och förvaltningsansvariga försöker vi besvara i detta rikligt illustrerade metodstöd.

Handboken vänder sig i första hand till statliga beställare av offentlig konst och är ett resultat av Statens konstråds regeringsuppdrag "Hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger (2018-2021)"