Dragomanen 24/2022

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dragomanen 24/2022 – Blasfemi, heresi, kätteri, apostasi

Series Dragomanen

Buy 89 SEK

  • Published 2022
  • Isbn 9789188929808
  • Type Paperback
  • 169 pages
  • Swedish

Innehåll

Förord

Simon Stjernholm

BLASFEMI, HERESI, KÄTTERI, APOSTASI

Introduktion

Douglas Mattsson & Simon Sorgenfrei

Sokrates gudlöshet

Charlotta Weigelt

Kristendomen som heresi och blasfemi under 300-talet

Britt-Mari Näsström

Heresibegreppets rötter

Paul Linjamaa

Frälsarens dubbelansikte

Olof Heilo

För och emot takfir

Susanne Olsson

I betraktarens öga, eller inte...

Simon Sorgenfrei & Jonas Svensson

Stig Bergling på Cypern

Rikard Friberg Von Sydow

Den sekulära blasfemin

Mats Andersson

Att välja blasfemi

Douglas Matsson