Namn och bygd 2022

Namn och bygd 2022 – Tidskrift för nordisk namnforskning

Eva Nyman (ed.), Staffan Nyström (ed.), Inge Særheim (ed.)
Series Namn och bygd, 110

Buy 95 SEK

  • Published 2023
  • Type Paperback
  • 216 pages
  • Namn och bygd, 110
  • Swedish

Namn och bygd: Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.