Serpents and Crosses

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Serpents and Crosses – Scandinavian Coinages From the Time of Louis the Pious, Cnut the Great, Harthacnut, and Anund Jakob

Brita Malmer

Buy 450 SEK

Serpents and Crosses är den postumt utgivna tredje delen i Brita Malmers corpus över skandinaviska mynt från vikingatiden.

Den rikt illustrerade volymen omfattar i huvudsak tre delar: Den inledande delen är en uppdatering av Malmers "Nordiska Mynt före år 1000" med inriktning på de allra tidigaste nordiska mynten präglade i Hedeby och Ribe. En andra del utgör en

fortsättning på "The Anglo-Scandinavian coinage c.995–1020" där

de skandinaviska imitationerna av Knut den Stores engelska mynttyper Pointed Helmet och Short Cross tillsammans med några ytterligare typer presenteras. Den avslutande delen behandlar den danska Orm-typen, där argument förs fram som påvisar introduktionen av en penningekonomi i Lund under 1020-talet.