Beauty and the unexpected

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Beauty and the unexpected – Modernt och samtida amerikanskt konsthantverk / Modern and contemporary american crafts

Susanna Pettersson (ed.), Pernilla Stödberg (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 375 SEK

I utställningen och katalogen "Beauty and the unexpected" visas en samling av amerikanskt konsthantverk som sammanställts av Helen Drutt English, en amerikansk gallerist och konstkännare, som har ägnat sig åt amerikanskt konsthantverk med stor passion sedan 1960-talet.