Hedra Fadern

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Hedra Fadern – ”Han levde sitt liv bortvänd”

Ingrid Thunegard
Publisher eddy.se ab

Buy 249 SEK

  • Published 2023
  • Isbn 9789188929853
  • Type Hardcover
  • 256 pages
  • Swedish

Ett barn förväntas älska sin fader. Älska den storartade. Men dina barn dansar mestadels vid dina fötter.

I samband med en begravning utlöses vitt skilda minnen av en uppväxt med en far som förblir ett mysterium. En far som aldrig ger sig. Dottern Livia gör ett tappert försök att förstå vad som driver honom. ”Denne märklige man”, som församlingsprästen uttrycker det.

Den dag fadern på egen hand, i ett anfall av svartsjuka på den nyss jordfäste mannen i granngraven, själv gräver upp hustrun tillika Livias moder ur jorden, faller denne märklige man på hennes lott. Omvända roller inträder, men som läkaren vid rådfrågning kortfattat säger: Ni har fått ett åldringsproblem i familjen.

– Jo tack, svarar Livia. Men för den vetskapen behöver jag ingen telefontid.