Skönt att göra gott!

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skönt att göra gott! – Fruntimmerssamfundet i Visby 200 år

Eva Sjöstrand
Publisher eddy.se ab

Buy 230 SEK

  • Published 2023
  • Isbn 9789188929907
  • Type Paperback
  • 120 pages
  • Swedish

På Visbys gator gingo överallt fattiga flickor omkring med armodets och eländets stämpel på sina ansikten och anropade de förbigående om en skärv, eller också stodo de med tårar i ögonen utanför de förmögnas dörrar.

Tillvaron var eländig i Visby 1823, då en skara kvinnor med föresatsen "att göra gott" startade vad som idag är landets äldsta kvinnoförening, Fruntimmerssamfundet i Visby. Syftet var från början att lindra nöd och ge stadens fattiga flickor utbildning. Under de två sekler Samfundet verkat har flickors och kvinnors sysslor, möjligheter och rättigheter radikalt förändrats.

Eva Sjöstrand skildrar tvåhundra år av gotländsk kvinnohistoria - fram till dagens Fruntimmerssamfund, som verkar för att stödja kvinnors utbildning, utveckling och för att rädda textilt hantverk undan glömska.